Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vaccinationsavgifter

Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person + vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande.

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten betala patientavgift 250 kronor.

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med hälsoundersökning är avgiftsfria.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då är kostnaden enligt nedanstående prislista + patientavgift.

För aktuella vaccinpriser se 1177: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Jonkopings-lan/#section-8 eller i Cosmic. Priset är grundat på aktuellt upphandlat vaccinpris.

Vaccinpriser

Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta

Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumococcer

Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
 
Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk

Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot Hepatit B.

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis vaccination mot pneumokocker.

Patientavgifter 2019

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige december 2018.

Kontakt

Patientavgifter:
Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Mer information

Frågor om vaccinationer  besvaras av vårdcentral eller infektionsklinik.

Uppdaterad: 2019-02-11
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion