Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Avtal med andra landsting

Riksavtal för utomlänsvård, SKL (nytt fönster)

Avtal med Sydöstra sjukvårdsregionen

(Jönköping, Kalmar och Östergötland)

Patient bosatt inom Sydöstra sjukvårdsregionen kan fritt utan specialistvårdsremiss söka primär- och specialistsjukvård (öppen- och slutenvård) i regionen. Vård kan även sökas hos privat vårdgivare som har vårdavtal med någon av regionerna, men då måste en betalningsförbindelse finnas från patientens hemlandsting.

För sluten högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping gäller att specialistvårdsremiss skall utfärdas av remissansvarig läkare i patientens hemlandsting.

 • Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler
 • Patientavgifterna kan tillgodoräknas på patientens högkostnadsskydd
 • Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista

Avtal med Region Halland

Avtalet innebär att patienter från båda våra regioner fritt och utan specialistvårdsremiss kan söka primär- och specialistsjukvård (öppen- och slutenvård). Avtalet omfattar också vård hos privata vårdgivare med avtal, men då måste en betalningsförbindelse finnas från patientens hemlandsting.

 • Hemlandstingets samt vårdlandstingets remissregler ska uppfyllas
 • Behöver patient från Halland vidareremitteras av oss till annat landsting/region för slutenvård måste specialistvårdsremiss skrivas från patientens hemlandsting.
 • Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler
 • Patientavgifterna kan tillgodoräknas på patientens högkostnadsskydd
 • Patienten får ersättning för sjukresor enligt hemlandstingets regler
 • Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista

Avtal med Region Kronoberg

Avtalet innebär att patienter från båda våra regioner fritt och utan specialistvårdsremiss kan söka primär- och specialistsjukvård (öppen- och slutenvård). Avtalet omfattar också vård hos privata vårdgivare med avtal, men då måste en betalningsförbindelse finnas från patientens hemlandsting.

 • Hemlandstingets samt vårdlandstingets remissregler ska uppfyllas
 • Behöver patient från Kronoberg vidareremitteras av oss till annat landsting/region för slutenvård måste specialistvårdsremiss skrivas från patientens hemlandsting.
 • Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler
 • Patientavgifterna kan tillgodoräknas på patientens högkostnadsskydd
 • Patienter får ersättning för sjukresor enligt hemlandstingets regler
 • Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista

 


 

 

Patientavgifter 2016

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige 27 oktober 2015. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2016.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2017-06-08
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion