Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic

Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.

Avgifts-koder

Produktnamn

Avgift

Beskrivning

100

Läkarbesök, primärvård

250:-

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande patienter.
Gäller patienter upp till 85 år.

 

110

Läkarbesök, specialistvård

250:-

Länssjukvård, akutmottagning, jourcentral, allmänläkares mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- och helgdag.
Gäller även vid hembesök

Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

120

Läkarbesök, remiss

0:-

Första remissbesök till specialistläkare gäller både akut och planerat remitterad från primärvården. Inkl patient med EU-kort.

130

Läkarbesök, asylsökande

50:-

Asylsökande

140

Läkarbesök, personer från andra länder

2.275:-

Vård av personer från andra länder. Patienten betalar hela avgiften. Om annan avgift förekommer anges den aktuella avgiften för medicinskt ansvariga enheten. Se fast prislista**.

150

Läkarbesök, utlandssvensk, planerad vård

600:-

Utlandssvenskar från länder utan konvention.

160

Läkarbesök, korttidsboende, planerad mottagning

250:-

Ny kod med anledning av ersättningssystemet inom vårdvalet - gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

170

Läkarbesök, korttidsboende, hembesök

250:-

Ny kod med anledning av ersättningssystemet inom vårdvalet - gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

200

Sjukvårdande behandling

250:-

Sjukvårdande behandling, gäller även hembesök.
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:- Första remissbesök till sjukvårdande behandling gäller både akut och planerat remitterad från primärvården. Inkl patient med EU-kort.

210

Sjukvårdande behandling, asylsökande

25:-

Asylsökande
Gäller patienter upp till 85 år.
 

230

Sjukvårdande behandling, personer från andra länder

760:-

Vård av personer från andra länder. Patienten betalar hela avgiften. Om annan avgift förekommer anges den aktuella avgiften för medicinskt ansvariga enheten. Se fast prislista**.

240

Provtagning

100:-

Provtagning mellan läkarbesök. Bentäthetsmätning.

Ny kod med anledning av ersättningssystemet och de nya vårdvalsenheterna - gäller endast i primärvården fr.om. 2011-03-14.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

250 Sjukvårdande behandling, utlandssvensk, planerad vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan konvention

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan då besök registreras. När patienten har frikort ska aktuell patientavgift väljas i kassan, inte avgiftsfritt besök

0:-

Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.

300

Läkarbesök, avgiftsfritt

0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.

305

Provtagning, avgiftsfritt

0:-

Ny kod med anledning av ersättningssystemet och de nya vårdvalsenheterna - gäller endast i primärvården fr.o.m. 2011-03-14.

306

Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd

0:- Alla enheter, länssjukvård och primärvård
307 Provtagning, remiss från primärvården 0:- Provtagning

310

Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt

0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.

320

Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd

0:-

Smittskydd.

330

Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt, smittskydd

0:-

Smittskydd.

340

Läkarbesök, team, ej första vårdgivaren

0:-

Ny kod med anledning av ersättningssystemet inom vårdvalet - gäller fr.o.m. 2010-06-01.

350

Sjukvårdande behandling, team, ej första behandling

0:-

Ny kod med anledning av ersättningssystemet inom vårdvalet - gäller fr.o.m. 2010-06-01.

360

Läkarbesök, korttidsboende, avgiftsfritt

0:-

Ny kod med anledning av ersättningssystemet inom vårdvalet - gäller fr.o.m. 2010-06-01.

430

Hälsovård, avgiftsbelagd (varugrupp)

0:-

Denna kod kombineras med avgift bland varor i Cosmic.

440

Varuförsäljning

0:-

Denna kod används vid varuförsäljning utan besök.

450

Hälsokurva, avgiftsbelagd(varugrupp)

0:-

Denna kod används vid varuförsäljning i kombination med varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 kr

500

Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp)

0:-

Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.

600

Återbetalning, väntetid

0:-

Återbetalning, väntetid.

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, barn 100:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, annan personal, barn
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, barn, tolk 410:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, annan personal, barn, tolk

610

Uteblivet besök, ej meddelat återbud

250:-

Avgift vid ej meddelat återbud, läkare, tolk.
Avgift vid ej meddelat återbud, annan personal.
Avgift vid ej meddelat återbud, avgiftsfritt barnbesök eller mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för inte meddelat återbud, avgiftsfritt barnbesök hos annan än läkare. Gäller även besök inom kvinnohälsovården.

610

Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, asylsökande, ej meddelat återbud

25:-

Se ovan.

610

Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, asylsökande, ej meddelat återbud, tolk

335:-

Se ovan

610

Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, ej meddelat återbud, tolk

560:-

Se ovan.

610

Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej meddelat återbud

50:-

Se ovan.

610

Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej meddelat återbud, tolk

360:-

Se ovan.

610

Uteblivet läkarbesök, ej meddelat återbud

250:-

Se ovan.

610

Uteblivet läkarbesök, ej meddelat återbud, tolk

560:-

Se ovan.

610

Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej meddelat återbud

250:-

Se ovan.

610

Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej meddelat återbud, tolk

560:-

Se ovan.

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök

250:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, remiss PV

250:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, barn

100.-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, läkarebesök, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök inkl tolk

560:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, asyl

50:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, tolk, asyl

360:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling

250:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling inkl tolk

560:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling, asyl

25.-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling, tolk, asyl

335:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, avgiftsfritt
 
0:- Gäller fr.o.m. 2018-11-01

612

Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 timmar

250:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612

Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 timmar, barn

100:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

613

Avgiftsfritt, när vårdenheten har avbokat inom 72 timmar

0:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, barn

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, tolk

560:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, asyl

50:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, tolk, asyl

360:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, tolk

560:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
614 Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, asyl

25:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, tolk, asyl

335:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, avgiftsfritt
 
0:- Gäller fr.o.m. 2018-11-01

615

Avgiftsfritt när primärvården har avbokat inom 24 timmar

0:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

616

Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat återbud

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

616

Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat återbud, barn

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

617

Uteblivet besök, avgiftsfritt

0:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

618 Sent återbud inom 24 timmar, hälsovård 100:- Gäller patienter som lämnar sent återbud, vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. Gäller fr.o.m. 2018-02-08.

620

Receptförskrivning

100:-

Recept  
Recept utfärdat av distriktssköterska. Samma regler gäller som när läkare utfärdar recept.
Recept som hämtas på mottagning.
Recept som sänds hem, e-recept.
Telefon-EKG, band-EKG.
Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg utfärdas efter telefonsamtal, tas endast en avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse ApoDos.
Recept , frikort.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

625

Recept, personer från andra länder

760:-

 

630

Recept, avgiftsfritt

0:-

Recept, sjukintyg till tonåring.

640

Sjukintyg

100:-

Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.

650

Receptförskrivning, asyl

25:-

Gäller patienter upp till 85 år.
 

660

Sjukintyg, avgiftsfritt

0:-

 

700

Övrigt

12.255:-

Omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl
DRG-baserad avgift enligt följande: DRG N20O, 12.255 kr*.

 

Varugrupper

 

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift ortoser, kompressionsstrumpor, journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inkl körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av Regionsjukvårdsnämnden.

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i december av Regionsjukvårdsnämnden.

Uppdaterad: 2018-11-07
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion