Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Betalning

Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av vårdens ekonomiavdelningar: 

  • Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
  • Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
  • Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov,
    Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen
  • Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.

Information för patienter

Patientavgifter, Jönköpings län, 1177.se

Kontakt

Mattias Olsson
Finanschef
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2018-01-04
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion