Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter ögonsjukvård

Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett ”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och samma besökstillfälle

Åtgärd

Avgift

a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk.

250

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök

250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion.

 

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist

Åtgärd

Avgift

a. Synfältsundersökning - ssk/optiker

250

b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk

250

c. Fluo (röntgen) - ssk

250

d. Diabetesfoto - ssk/optiker

250

e. SLO - usk/ssk/optiker

250

f. Makulabesök - ssk/optiker

250

 

Som ovan i kombination med läkarbesök

Åtgärd

Avgift

Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök

2*250

Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker

2*250

Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök

2*250

Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion

2*250

Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök

2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”.

Uppdaterad: 2018-02-13
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion