Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter vid remittering

 

  • Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första remissbesöket.
  • Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. Konsultbesök är däremot avgiftsfria.
  • Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift ut.
  • Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med läkarbesök tas ut en patientavgift på 100 kronor.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region Jönköpings län

  • För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar patienten 0 kronor.
  • För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 250 kronor.
  • Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare

Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och röntgen för sjukvård på regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare

För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen.

Remiss från företagshälsovård

Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab och röntgen.

 

Patientavgifter 2017

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige 2 november 2016. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2017-11-10
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion