Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

eFrikort för sjukvård

Elektroniskt frikort för sjukvård i Region Jönköpings län

Rubrik

x

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-12-11
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion