Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Slutenvård av personer från andra länder 2015

 

Asylsökande

Region Jönköpings län har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande. Samtliga asylsökande har rätt till: En hälsoundersökning, tolk, eventuella hjälpmedel samt sjukresor.

Asylsökande under 18 år har rätt till:
Dessa barn har samma rätt till hälso-,  sjuk- och tandvård som svenska barn.

Asylsökande över 18 år har rätt till:
Akut sjukvård och tandvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen.

Vem är asylsökande?

Asylsökande ska kunna visa upp ett tillfälligt LMA-kort. Kortets nummer anges på debiteringsunderlag till Ekonomiavdelningen. Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked, telefon 010-485 89 37 eller 0771-235 235.

Asylsökande debiteras ingen patientavgift för sluten vård.

OBS! Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället.

En patient som är turist från EU/EES-land - krav på EU-kort

För att styrka sin rätt till subventionerad akut vård i Sverige ska en patient från ett annat EU/EES-land kunna uppvisa EU-kort. En EU/EES-patient som har EU-kort betalar vanlig patientavgift. Saknas EU-kort får patienten själv betala hela vårdkostnaden kontant. Patienter från konventionsländer har rätt till akut sjukvård vid tillfällig vistelse i Sverige på samma avgiftsvillkor som Svenskar. Patienter från konventionsländer ska kunna legitimera sig med pass eller annat personintyg.

Definition av utlandssvenskar

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i den region/landsting man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad.

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från.

Utlandssvenskar

Utlandssvenskar som bor inom EU/EES och vistas tillfälligt i Sverige ska kunna uppvisa EU-kort för att få rätt till subventionerad patientavgift vid akut sjukvård. Om patienten söker för planerad sjukvård måste han betala hela vårdkostnaden själv. Svenska medborgare som bor i länder som Sverige har konvention med betalar samma patientavgift som patienter boende i Sverige. För planerad vård betalar utlandssvensk från konventionsland hela vårdkostnaden själv.

Du hittar mer information i Vård av personer från andra länder - sammanställning av bestämmelser från Sveriges Kommuner och Landsting (pdf)

Mer information finns också under rubriken Vård av personer från andra länder i öppenvård.

Ansvarig

Yvonne Ericsson
Region Jönköpings län
Folkhälsa och sjukvård
036-32 42 06

Uppdaterad: 2015-11-24
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion