Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Sjukgymnast handleder doktorand, foto: Johan W Avby

Vill du forska?

Klinisk patientnära forskning

Som medarbetare inom Region Jönköpings län har du möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Syftet med forskningen inom Regionen är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård.

Futurum - akademin för hälsa och vård, har Regionens uppdrag att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning. Har du frågor eller en forskningsidé - hör av dig!

Forskningsanslag

Du som är anställd inom Region Jönköpings län kan söka olika typer av anslag för forskning och spridning av forskningsresultat.
Mer information om forskningsanslag

Handledare

Det finns handledare inom flera forskningsområden, både i primärvården och sjukhusvården. Har du frågor angående handledning - hör av dig!

Informationssökning

Regionens medicinska fackbibliotek erbjuder kurser och individuell handledning inom informationssökning och referenshanteringssytem.
Mer information om Landstingets Medicinska fackbibliotek

Kontakt Futurum

Allmänna forskningsfrågor

Anneli Ohlsson

Margaretha Stenmarker

Statitikstöd

Mats Nilsson

Etisk granskning

Staffan Hägg

Forskningskommunikation

Ulla Hansson Green

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion