Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Postdok tjänst

Om du är disputerad och önskar fullfölja påbörjade vetenskapliga projekt eller starta nya projekt för meritering mot docentur så finns det möjlighet att söka postdok tjänst 20 %. Tjänsten beviljas under två år.

Ansökningar som prioriteras:

  • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
  • Har kliniskt relevanta frågeställningar
  • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
  • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning.

Lön baseras på den egna grundlönen. Anställda i Region Jönköpings län kan söka.

Ansökan

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet Researchweb, som innehåller tydliga instruktioner för hur du fyller i formulären. Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

 

Senaste ansökningsdag

31 mars

Sök anslag

Ansökningssystemet Researchweb

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

Uppdaterad: 2018-08-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion