Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Anslag till etikprövningsnämnd

Sök anslag för avgift i samband med prövning hos etikprövningsnämnden. Om du vid aktuellt ansökningstillfälle samtidigt söker anslag till andra omkostnader i ditt forskningsprojekt så ska du använda ansökningsformuläret "Anslag till forskningsprojekt". Men om du enbart söker anslag till etikprövningsnämnden så ska du använda ansökningsformuläret "Anslag till etikprövningsnämnd", detta formulär har inget senaste ansökningsdatum.

Ansökningar som prioriteras

  • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
  • Har kliniskt relevanta frågeställningar
  • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
  • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning.

Samarbete

Ansökningar till projekt som stimulerar och utvecklar samverkan och forskning inom Region Jönköpings län och mellan Regionen och Hälsohögskolan i Jönköping, är  särskilt välkomna.

Vem kan söka?

Anslag till etikprövningsnämnd kan sökas för projekt med anknytning till Region Jönköpings län av medarbetare inom Regionen eller vårdcentral inom vårdval i Jönköpings län och anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping. Om ansökan blir beviljad så ska sökanden vara anställd och verksam inom Regionen (eller vårdcentral inom vårdval) respektive Hälsohögskolan det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet.

Ansökan

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet Researchweb, som innehåller tydliga instruktioner för hur du fyller i formulären. Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

Anslag till etikprövningsavgiften har inget fast ansökningsdatum utan kan sökas vid behov (tänk på att ansöka i god tid innan själva etikprövningsansökan ska lämnas in till nämnden).

Etikprövningsnämnden

EPN webbplats

Sök anslag

Ansökningssystemet Researchweb

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

Uppdaterad: 2018-08-13
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion