Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Anslag till konferensresor eller forskningsvistelse

Anslag

Att träffa andra forskare, sprida egna forskningsresultat och hålla sig à jour med nyheter i forskningsvärlden är viktigt. Därför finansierar Futurum resor i samband med forskningspresentation vid internationella vetenskapliga konferenser. Varje sökande kan få högst 18.000 kronor.

Bidrag för forskningsvistelse och/eller nätverksskapande i forskningssyfte vid utländsk institution kan också sökas. Egen lön finansieras på annat sätt. Till ansökan ska bifogas syfte med resan och förväntat värde för forskning och utveckling inom Regionen samt en inbjudan från den institution som ska besökas.

Vem kan söka?

Medarbetare som är anställda inom Regionen eller vårdcentral inom vårdval i Jönköpings län kan söka. Om du ska presentera ett eget projekt under konferensen prioriteras din ansökan, eller om du kan visa på ett direkt samband med pågående forskningsprojekt. Sökanden som erhållit reseanslag de senaste två åren prioriteras lägre vid rådande konkurrens.

Ansökan görs i förväg, innan konferensen/resen ska genomföras. Är presentationen ännu inte accepterad kan du ändå söka anslag, som kan beviljas under förutsättning att den blir accepterad. Du kan inte söka reseanslag retroaktivt. Anslag som beviljas är disponibelt under ett år från beslutsdatum.

Om ansökan blir beviljad så ska sökanden vara anställd och verksam inom Regionen (eller vårdcentral inom vårdval) det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet allt eftersom kostnader har uppstått.

Återkoppling

Efter konferensen eller forskningsvistelsen kompletteras ansökan med en reserapport.

Ansökan

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet Researchweb som innehåller tydliga instruktioner för hur du fyller i formuläret. Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

Senaste ansökningsdagar

31 januari, 31 mars, 31 augusti, 31 oktober

Sök anslag

För dig som beviljats reseanslag

Återrapportering

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

Uppdaterad: 2018-08-13
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion