Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Doktorandtjänst

Om du är doktorandregistrerad vid ett svenskt universitet och har kommit en bit på väg i ditt doktorandarbete kan du söka en doktorandtjänst omfattande högst 50 procents tjänstgöring. Under senare år har p g a söktrycket endast sökanden som passerat halvtidskontroll beviljats doktorandtjänst. Tjänsten beviljas ett år i taget och kan förlängas i upp till fyra år efter genomfört halvtidsseminarium (gäller ansökningar beslutade från och med vårterminen 2017).

Ansökningar som prioriteras:

  • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
  • Har kliniskt relevanta frågeställningar
  • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
  • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning.

Lön baseras på den egna grundlönen. Anställda i Region Jönköpings län, eller vårdcentral inom vårdval, kan söka. Den som har en doktorandtjänst finansierad av Futurum är inte berättigad till ytterligare forskningstid, det innebär att eventuellt kvarstående anslag till forskningstid som erhållits tidigare dras tillbaka för den som beviljas en doktorandtjänst. Däremot kan man söka anslag för andra omkostnader i forskningsprojektet.

Ansökan

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet Researchweb, som innehåller tydliga instruktioner för hur du fyller i formulären. Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

Senaste ansökningsdag

31 mars

 

Sök anslag

Ansökningssystemet Researchweb

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

 

Uppdaterad: 2018-08-13
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion