Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Nominera pristagare eller anmäl eget vetenskapligt arbete

Futurums forskningsråd delar varje år ut pris för att uppmärksamma goda insatser som görs för att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. Priset överlämnas i samband med landstingsfullmäktiges möte i mars där pristagaren håller en kort presentation om sitt arbete.

Forskningsarbetet ska ha utförts av anställd i Landstinget i Jönköpings län och vara publicerat eller accepterat för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Bedömning

Vi prioriterar aspekter som originalitet, nytänkande och möjlighet till nyttiggörande för befolkningens hälsa. Innehåll och presentationssätt bedöms och vi strävar efter att fördela priserna inom olika vetenskapsområden.

Förslag till pristagare

Nominera pristagare eller anmäl eget vetenskapligt arbete som publicerats (eller accepterats för publicering) i vetenskaplig tidskrift år 2013:

  • Ange vilket vetenskapligt arbete du avser och vem som har utfört det
  • Skriv en motivering
  • Bifoga arbetet i fyra exemplar
  • Glöm inte att underteckna så att vi kan se vem som lämnat förslaget!

Skicka ditt förslag till Futurums forskningsråd, hus B4, Länssjukhuset Ryhov senast den 3 februari 2014

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

 

Uppdaterad: 2014-01-08
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion