Region Jnkpings ln The Microsystem Festival
plus.rjl.se/microsystemfestival

Nätverket för kliniska mikrosystem

Detta är kliniska mikrosystem

Kliniska mikrosystem är ett begrepp som numera används i dagens forskning och teorier om förbättringsarbete.

Ett kliniskt mikrosystem är en grupp medarbetare som regelbundet arbetar tillsammans inklusive patienten och det IT-stöd som används. Det ska inte förväxlas med begreppet team. Det är vidare än så.

Mikrosystemet kan också sägas inkludera den plats och miljö där patienter och vårdgivare möts. Man har gemensamma värderingar, mål, information, man ingår i samma process och åstadkommer tillsammans ett resultat.

Mikrosystemet har såväl kliniska som ekonomiska mål, samverkande processer, delad information och skapar tillsammans resultat.

Del av ett större sammanhang

Det kliniska mikrosystemet är en del av ett större mer komplext system, som kallas meso, det vill säga mellannivån, till exempel kliniknivån. Utöver mikro- och mesonivån finns makronivån, som är den övergripande nivån, dvs landstingsnivån eller det omgivande samhället.

Tre faktorer påverkar

Hälso- och sjukvården har tre grundläggande faktorer som påverkar de kliniska mikrosystemen:

 • Större system är uppbyggda av mindre (mikro-) system
 • De mindre systemen producerar kvalitet, säkerhet och   
  kostnadsresultat
 • Makrosystemets resultat kan aldrig bli bättre än vad
  mikrosystemen presterar eftersom de är löst eller nära
  förbundna med varandra och presterar bättre eller sämre
  beroende på vilka förutsättningar som ges

Om du vill veta mer om mikrosystemarbete kan du kontakta någon i vårt nätverk:

Marjorie Godfrey, USA

Laura Hibbs, UK

Christian von Plessen, Denmark
Christian.von.Plessen@regionh.dk

Kontakt

Göran Henriks

Pernilla Söderberg

The Clinical Micorystem Network

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion