Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Vårdpersonal, foto: Smålandsbilder.se

Futurums uppdrag

Futurum – akademin för hälsa och vård är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet.  Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 18 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning vid Linköpings universitet, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

Futurums uppdrag är att:

Utveckla och finansiera klinisk forskning inom Regionen

 • uppföljning/analys kliniska resultat: kvalitetsregister, kunskapsstöd, kliniska processer
 • strategisk samverkan för framtidsutveckling med universitet och högskolor
 • utveckla forskningsstrategier tillsammans med verksamheten
 • analysera, bearbeta och beforska klinisk data

Utveckla och underlätta för vårdenheter att erbjuda god verksamhetsförlagd utbildning

 • säkerställa framtida rekryterings-behov genom behovsanalyser och väl fungerande studentverksamhet
 • erbjuda studenthandledning med hög kvalitet
 • att vara en plattform för utbyte och spridning av förbättringskunskap
 • arbeta för interprofessionell samverkan

Vara ett kunskapsstöd för vård, forskning och utveckling med patientens behov i centrum

 • omvärldsbevakning
 • innovativ och modern biblioteksverksamhet
 • bedriver forskarkurser
 • medverka till att forskningsresultat sprids

 

Kontakt

Staffan Hägg
chef/professor

Uppdaterad: 2018-09-12
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion