Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsutbildningar

Läkemedelskommittén utbildningar

Läkemedelskommitten arrangerar regelbundet olika utbildningar inom läkemedelsområdet

Aktuella utbildningar

Läkemedelsutbildning, lärandekalendern
 

Återkommande utbildningar

Externa utbildningar

 • Jobba säkert med läkemedel (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Vänder sig till vårdpersonal som ska få delegering. Syftet är att ge baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.
 • Läkemedel till äldre (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Socialstyrelsen. Vänder sig till AT-läkare, men kan även användas till andra. Ingår som obligatoriskt moment i AT-läkarutbildningen. Syftet är att öka kompetensen hos framtida läkare kring läkemedelsbehandling till äldre.
 • Läkemedelsgenomångar för äldre (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Socialstyrelsen. Vänder sig till läkare, sjuksköterskor eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning.
 • Klinisk farmakologi för ST-läkare (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Socialstyrelsen. Vänder sig till läkare som gör sin ST, men kan även användas till andra. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.
 • Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Region Skåne. Vänder sig till sjuksköterskor som är kommun- och landstingsanställda. Syftet är att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns.
 • Läkemedel som kan öka risken för fall (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Region Skåne. Vänder sig till sjuksköterskor som är kommun- och landstingsanställda. Syftet är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor.

Mer information

Lars Abrahamsson
Läkemedelskommittén
010-242 42 26

Kristin Krigsman
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Lärandekalendern

Mer information om utbildningar finns i Lärandekalendern

Uppdaterad: 2019-05-13
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion