Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Webb-utbildning för AT-läkare: Läkemedel till äldre

För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom Region Jönköpings Län kommer webbutbildningen ingå i AT-läkarprogrammet och varje block kommer att diskuteras på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Studierektorerna och Läkemedelskommittén inbjuder länets AT-läkare till dessa obligatoriska seminarier. En utskriven kopia av genomfört kunskapstest lämnas till AT-samordnare vid kursens slut.
Seminarierna hålls av ST-läkare i Geriatrik tillsammans med regionens kliniska apotekare.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning)

(Om det är problem med Internet Explorer, testa Google Chrome. Läs mer under "Systemkrav" i webbutbildningen)

Introduktion

Under introduktionsveckan kommer en information/kort introduktion om utbildningen att hållas. Se separat schema för introduktionsveckan.

Seminarium

Inom varje block hålls ett lunchseminarium kl 12.00-13.00. Lunch serveras kl 12.00. Seminariet börjar strax efter. Läkemedelskommittén bjuder på lunch.

Inför seminariet ska AT-läkaren förberett sig genom att ha gjort fallen inom det blocket och skrivit ut sina svar och frågor/funderingar.

  Medicin Kirurgi/Ortopedi Psykiatri Allmänmedicin

Eksjö

2018

9/10 kl 12-13

KK konferensrum, Hus 11 plan 5

24/10 kl 12-13

Lokal meddelas senare

6/11 kl 12-13

lokal meddelas senare

30/10 kl 12-13

KK konferensrum, Hus 11 plan 5

Jönköping
2019
 

12/3 kl 12-13

Spegelsalen

26/3 kl 12-13

Spegelsalen

19/3 kl 12-13

Spegelsalen

19/3 kl 15-17

OBS!Cittran

Värnamo
2019

27/2 kl 11.45-13

Sjukvårdsledningens konferensrum

20/3 kl 11.45-13

Sjukvårdsledningens konferensrum

3/4 kl 11.45-13

Sjukvårdsledningens konferensrum

11/4 kl 10.30-12

Sjukvårdsledningens konferensrum

 

 

Kontakt

Ansvariga
Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Höglandet
Anna Adamsson
klinisk apotekare

Jönköping (samordnare)
Kristin Krigsman
klinisk apotekare

Värnamo
Judit Denes
klinisk apotekare

Uppdaterad: 2018-11-13
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service