Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsinformation för läkare

Från hösten 2011 erbjuder Läkemedelskommittén, i samarbete med enheten Klinisk farmaci, producentobunden läkemedelsinformation till länets vårdvalsenheter och sjukhuskliniker.

Läkemedelsinformation syftar till att ge producentobunden information om nya läkemedel samt information kring aktuella rekommendationer eller beslut rörande läkemedel. Informationen grundar sig på beslut och värderingar av myndigheter inom läkemedelsområdet (Läkemedelsverket, Europeiska läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, SBU samt Socialstyrelsen).

Materialet förankras hos Läkemedelskommittén och länets Fakta-grupper.

Informationen tar cirka 1 timme och erbjuds en gång per termin.
För mer information och bokning, kontakta apotekare i respektive sjukvårdsområde.

Kontakt

Anna-Carin Sköld
  
Höglandets sjukvårdsområde

Kristin Krigsman

Jönköpings sjukvårdsområde

Judit Denés

Värnamo sjukvårdsområde

Uppdaterad: 2018-09-25
Anna Wiberg, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service