Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Äldre och läkemedel- utbildning för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läkemedelskommittén ordnar utbildning för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal kring äldre och läkemedel.

Förslag på innehåll i utbildningen:

  • Bakgrund
  • Äldrefarmakologi
  • Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldre
  • FAS UT
  • Alzheimers och BPSD
  • Icke-farmakologisk behandling
  • Läkemedelsgenomgångar - hur gör vi i Jönköpings län?

Ta kontakt med respektive apotekare om du vill ha aktuell information

 

Kontakt

Judit Denes
apotekare Värnamo sjukvårdsområde

Malin Holmqvist
apotekare Jönköpings sjukvårdsområde

Anna Wiberg
apotekare, Höglandets sjukvårdsområde

Utvärdering

Utbildningen utvärderas av deltagarna.

Uppdaterad: 2014-09-05
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service