Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ordination och hantering av läkemedel - utbildning för sjuksköterskor

Läkemedelskommittén ordnar utbildning för sjuksköterskor kring ordination och hantering av läkemedel en gång per år (hösten).

På länets tre sjukhus finns nätverk för läkemedelsansvariga sjuksköterskor. Träffar sker 1-2 gånger per år och sjukhus.

På Länssjukhuset Ryhov medverkar apotekare i ett block om läkemedelshantering vid Metodikums introduktion för sommarvikarierande sjuksköterskor.

Kontakt

Kristin Krigsman
Jönköpings sjukvårdsområde

Anmälan

Mer information och anmälan finns i Lärandekalendern

Mer information

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

Uppdaterad: 2018-03-28
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service