Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsutbildningar

Läkemedelskommittén utbildningar

Läkemedelskommitten arrangerar regelbundet olika utbildningar inom läkemedelsområdet

Aktuella utbildningar

Läkemedelsutbildning, lärandekalendern


Utbildningar som arrangeras vid specifika tillfällen

Återkommande utbildningar

Externa utbildningar

 • Delegeringsutbildning "Jobba säkert med läkemedel"
  Framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal
 • Läkemedel till äldre (webb-utbildning)
  Webbutbildning riktat till AT-läkare, men kan även användas till andra. Ingår som obligaatoriskt moment i AT-läkarutbildningen.
 • Klinisk farmakologi för ST-läkare (webb-utbildning)
  Webbutbildning riktad till läkare som gör sin ST, men kan även användas till andra. Syftet är att öka kompetensen inom områderna läkemedel och läkemedelsbehandling.
 • Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre
  Webbutbildning från Region Skåne riktad till sjuksköterskor som är kommun- och landstingsanställda.
  Syftar till att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns.
 • Läkemedel som kan öka risken för fall
  Webbutbildning från Region Skåne riktad till sjuksköterskor som är kommun- och landstingsanställda.
  Syftet med utbildningen är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor.

Mer information

Lars Abrahamsson
Läkemedelskommittén
010-242 42 26

Kristin Krigsman
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Lärandekalendern

Mer information om utbildningar finns i Lärandekalendern

Uppdaterad: 2018-09-25
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion