Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Anmälan om anmaning och övertaget behandlingsansvar


Anmälan om anmaning till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168)

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Anmälan om anmaning till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen 2004:168 (pdf, nytt fönster)

Anmälan av övertaget behandlingsansvar

Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmälan om byte av behandlande läkare m.m. enligt smittskyddslagen 2004:168 (pdf, nytt fönster)

 

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-24 22334

Kontaktperson

Josefin Olsson
Smittskyddsadministratör
010-242 23 07

Uppdaterad: 2018-07-19
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion