Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Min förskrivning - en e-tjänst för dig inom vården

Möjligheten att rekvirera pappersbaserade förskrivarprofiler är sedan den 4 april 2014 ersatt av den nya e-tjänstlösningen "Min förskrivning".

eHälsomyndigheten erbjuder tjänsten "Min förskrivning" som kan användas av dig som förskriver läkemedel eller är verksamhetschef för en vårdenhet. Tjänsten innebär att det är enklare att följa upp och att jämföra förskrivningsmönster när det passar dig.

Vad är Min förskrivning?

Förskrivare av läkemedel kan med stöd i receptregisterlagen ta del av individuell statistik över sin läkemedelsförskrivning. Av praktiska och juridiska skäl samlar eHälsomyndigheten in uppgifter om de läkemedel som utfärdats av en förskrivare och som apoteken expedierat.

Uppgifterna går att beställa i olika rapporter för att användas som stöd vid uppföljning och analys.

Varför genomföra en medicinsk utvärdering?

Eftersom Min förskrivning bygger på försäljningsuppgifter får du som förskrivare en direkt återkoppling på vilka läkemedel som faktiskt hämtas ut av patienterna.

Genom att betrakta Min förskrivning som ett beslutsstöd kan patienten erbjudas en bättre vård och förskrivningar kan göras mer kostnadseffektiv.

E-tjänsten är kostnadsfri. Beställning kan enbart göras av den enskilde förskrivaren eller av den närmaste verksamhetschefen.

Hur använder jag Min förskrivning?

För att använda Min förskrivning behöver du identifierar dig med hjälp av:

  • Tjänstekortslegitimation (SITHS-certifikat eller SMS-inlogg)
  • E-legitimation från Telia, Nordea eller BankID. (Mobilt BankID stödjs inte.)


Din dator behöver ha operativsystemet Windows 7 med någon av följande webbläsare:

  • Internet Explorer (version 8, 9 eller 10)
  • Chrome (version 32 eller senare)
  • Firefox (version 27 eller senare)

När du har identiferat dig beställer du rapporter som kan hämtas i pdf-format.
 

Verksamhetschef

Det finns inget register över om en person är verksamhetschef. Det finns heller inget register över vilken arbetsplats verksamhetschefen tillhör. Med anledning av detta ska du som är verksamhetschef försäkra din behörighet att få ta del av aktuella uppgifter. Det gör du efter inloggning.

 

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

 

Mer information

Uppdaterad: 2018-03-13
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion