Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinns stiftelse - Jönköpings län

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 mars 2022

Stipendierna avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands.
I ansökan ska framgå - när, var, hur stipendiet ska användas och hur det kommer vårdtagaren till gagn!

Stipendiet kan användas till att:

  • Delta i internationella konferenser
  • Hospitering - besöka annan verksamhet för utbyte av erfarenheter
  • Utvecklings- och forskningsprojekt
  • Omkostnader kring fördjupningsutbildning på högskolenivå såsom resor och litteratur

För att kunna söka stipendiet ska du vara leg. sjuksköterska, yrkesverksam i Jönköpings län sedan minst två år.

Signe Thorfinns stiftelse klimatkompenserar valbara certifierade projekt enligt Gold Standard vid flygresor.

Vårens stipendieutdelning sker den 3 maj 2022.

Önskar du ytterligare information om Signe Thorfinns stiftelse är du välkommen att kontakta sekreteraren i stiftelsen, Anna-Karin Jeppsson, tfn 010-242 12 15, e-post:

Historia

Signe Thorfinn

 

Signe Thorfinn
– en historisk
överblick

 

 

Signe Thorfinns styrelse

Gunilla Wivast – ordförande
Marie Andersson – styrelseledamot
Carina Berterö – styrelseledamot
Astrid Fägerskiöld – styrelseledamot
Thomas Axén – styrelseledamot
Anna-Karin Jeppsson – sekreterare

Stipendiater

Tidigare stipendiater

Artiklar

Hösten 2019

Intervjuer med några av höstens stipendiater

Våren 2019

Intervjuer med några av vårens stipendiater

Hösten 2018

Intervjuer med några av höstens stipendiater

Våren 2018

Intervjuer med några av vårens stipendiater

Våren 2017

Mariette Karlsson - volontär på sjukhusbåten African Mercy ship

 

Signe Thorfinns stiftelse 
jubilerar

25-årsjubileum hösten 2017

20-årsjubileum hösten 2012

15-årsjubileum hösten 2006

 

Uppdaterad: 2021-11-11
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion