Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinns stiftelse
– stipendiater 2009

Onsdagen den 13 maj 2009 delade Signe Thorfinns-stiftelse ut stipendium till sex stycken stipendiater.

Gruppfotografi med sex stycken stipendiater

Från vänster:
Lilian Linder, Mariann Sund, Gunilla Almquist, Ulrika Simmons, Karin Johansson och Catarina Tingsvik

Styrelsens motiveringar

Ulrika Simmons, Sjuksköterska i Gislaveds kommun, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 4.500 kronor för att under en veckor hospitera på St Johns Hospice i London.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium så att Ulrika skall kunna hospitera på ett hospice i London. Ulrika arbetar med palliativ vårds patienter i Gislaveds kommun och skriver även en D - uppsats om åldrande och äldrevård där hon belyser anhörigas upplevelser av palliativ vården. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Karin Johansson och Catarina Tingsvik, Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen Ryhovs sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 7.500 kronor vardera. Karin och Catarina skall åka till Wien för att besöka den Europeiska Intensivvårdskongressen. Kongressen innehåller många intressanta teman som berör det dagliga arbetet på en intensivvårdsenhet.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Gunilla Almquist, Sjuksköterska på Gastroenterologi enheten i Eksjö,  erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 4.150 kronor. Gunilla skall åka till Göteborg på Svenska Gastrodagarna. Detta är en kongress som återkommer årligen på olika platser i Sverige och programmet belyser ny forskning inom området. Även ett studiebesök arrangeras.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden både i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Lilian Linder och Mariann Sund, Sjuksköterskor på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 15.000 kr vardera. Lilian och Mariann skall deltaga i EASD:s kongress, Eurpean Association for the study of Diabetes i Wien. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion