Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinns stiftelse
– Stipendiater våren 2010

Signe Thorfinn stipendiater 2010

Från vänster: Elisabeth Klaesson, Ann Helen Thorsson, Annika Delin, Jessica Wernlid, Lena Haraldsson, Pia Junelind-Klang och Agneta Bodin

Lena Haraldsson, Ann Helen Thorsson och Jessica Wernlid: Sjuksköterskor på akut- och operationsavdelningen, Värnamo sjukhus får ett stipendium på 10 615 kr vardera för att deltaga på en Nordisk kongress för sjuksköterskor som arbetar inom anestesi och intensivvård, på Färöarna. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med stipendium till denna kongress. Kongresser av detta slag är ett tillfälle att vidga sina vyer och utbyta erfarenheter och kunskap med andra och givetvis ett tillfälle att förmedla er nya kunskap på hemmaplan.

Agneta Bodin och Pia Junelind-Klang: Sjuksköterskor på Medicinklinikens hjärtvårdsenhet i Jönköping erhåller ett stipendium på 11.600 kr vardera, för att deltaga på en kongress i Potugal. Kongressens handlar om de senaste forskningsrönen inom hjärtvården och de senaste uppdateringarna gällande hjärtstopp skall presenteras. Att öka sina kunskaper inom sin profession anser styrelsen stämmer väl överens med Signe Thorfinns önskan. Detta stipendium skall ses som en uppmaning att efter resan förmedla era nya kunskaper till era kollegor.

Elisabeth Klaesson och Annika Delin: Sjuksköterska på operationsenheten i Eksjö får ett stipendium på 7.675 kronor vardera för att åka till Stockholm på en utbildning under två dagar som berör Smittvägar och smittspridning. Hygienen inom sjukvården är idag en mycket aktuell fråga. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet till utbildning så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med stipendium till dessa dagar. Styrelsen uppmanar er att förmedla den nya kunskapen ni erhåller under dagarna i Stockholm.
 

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion