Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendiater våren 2012

8 stipendiemottagare på ett gruppfoto

Från vänster: Stipendiaterna Lotta Jörgensén, Gudrun Gunnarsson, Åsa Johansson, Lena Björnell, Helena Kilander, Elisabeth Glandberger, Malin Andersson och Angela Berglind.

Motivering till stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse – Våren 2012

Helena Kilander, Barnmorska vid kvinnokliniken i Eksjö erhåller ett stipendium på 9000 kr. Helena ska åka till Kamerun i tre veckor och där deltaga i vården och även utbilda på en sjukvårdsklinik. Helenas syfte med denna resa är att öka sin förståelse för afrikanska kvinnor i den svenska sjukvården.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium, då kännedom om andra kulturer berikar svensk sjukvård och syftet med stiftelsen är att bidra med stipendium så sjuksköterskor kan få möjlighet till att inhämta kunskap i andra länder.

Elisabeth Glandberger och Lena Björnell, sjuksköterskor på Bankeryds vårdcentral erhåller ett stipendium på 10.400 kr vardera för att resa till Hong Kong på en konferens. Konferensen heter Asia Pacific Geriatrics Conference och handlar om äldre och åldersrelaterade sjukdomar och diagnoser.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med stipendium till denna kongress, då stiftelsens syfte är att kunna bidra med möjligheter för sjuksköterskor att kunna inhämta kunskap i andra länder.

Angela Berglind och Malin Andersson, sjuksköterskor på anestesikliniken i Eksjö erhåller ett stipendium på 7000 kr vardera för att deltaga på en kongress. Kongressen vänder sig till sjuksköterskor inom anestesi- och IVA-vården och hålls i Lund.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium, då stiftelsens syfte är att inhämta ny kunskap och även få möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter inom sitt yrke.

Åsa Johansson, sjuksköterska vid öron-näsa-halskliniken i Eksjö erhåller ett stipendium på 6000 kr för att deltaga på ett seminarium i Enköping som berör sömnapné. ÖNH i Eksjö har nyligen börjat med att utreda sömnapné-patienterna.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då utredning och behandling av sömnapné är under utveckling och det anses viktigt att inhämta den senaste kunskapen.

Lotta Jörgensén och Gudrun Gunnarsson sjuksköterskor och ortoptister vid ögon mottagningen på Ryhov i Jönköping erhåller ett stipendium på 10.000 kr vardera för att deltaga på en konferens i Milano angående ögonsjukdomar.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då ögonsjukdomar förekommer i alla åldrar och som ortoptister på en ögonklinik arbetar man med egen diagnostik och behandling och det anses viktigt att vara uppdaterad på den senaste forskningen.

Med samtliga stipendier följer en uppmaning att delge sina kollegor på hemmaplan den nya kunskap man erhållit.

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson

Uppdaterad: 2017-06-16
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion