Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinn stipendiater hösten 2012

Stipendiater Signe Thorfinns stiftelse

Bakre raden från vänster: Helene Rygert, Malin Johansson, Veronica Erlandsson och Lennart Thor
Främre raden från vänster: Anna-Karin Jeppsson från styrelsen iklädd Signes dräkt, Marina Ivanova, Margareta Hammarlund, Eva Alehagen-Andersson, Delmy Oliva, Anna Hallingbäck, Marina Ahlgren och Marianne Hörnmark


Tisdagen den 16 oktober 2012 samlades elva stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Lennart Thor, sjuksköterska på operation/anestesi i Eksjö, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 7000 kronor för att under tre dagar delta på en nordisk barnanestesikurs i Köpenhamn.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att se världen och ge en guldkant på tillvaron inom sitt yrke.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Marina Ivanova, sjuksköterska på geriatriska kliniken i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9.500 kronor. Marina ska delta på en konferens i Stockholm som berör Palliativ vård.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till detta ändamål som låg Signe varmt om hjärtat, just äldrevård och vård i livets slut.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Margareta Hammarlund och Helene Rygert, sjuksköterskor på Ekhagens palliativa team i Jönköpings kommun, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 4.500 kronor vardera. Margareta och Helene ska åka till Prag och delta på på en kongress för Palliativ vård.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden både i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Delmy Oliva och Anna Hallingbäck, sjuksköterskor onkologkliniken i Jönköping erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 18.000 kronor vardera. Delmy och Anna ska åka till Amsterdam för att delta på ECCO konferensen (European Cancer Organisation).
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna konferens.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Veronica Erlandsson, sjuksköterska på endoskopienheten i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa på 4.500 kr för att åka till Stockholm och delta i en nätverksträff för endoskoperande sjuksköterskor. Veronica är en av mycket få sjuksköterskor i landet som utbildats att endoskopera.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna nätverksträff där du får möjlighet att träffa de få kollegor du har i landet.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Eva Alehagen-Andersson, sjuksköterska på operation i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 18.800 kr. Eva ska under två veckor åka till London och hospitera på St Georgés Vascular Institute. Hospiteringen är ett sätt för Eva att hämta hem spetskunskap vad gäller kärlkirurgi.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hosptering.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Marianne Hörnmark och Marina Ahlgren, sjuksköterskor på Bankeryds vårdcentral, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 11.000 kr vardera. Marianne och Marina ska åka till Milan, Italien och delta i en internationell konferens. Konferensen berör urologiska sjukdomar och besvär.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden både i Sverige och andra länder.  Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna konferens.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Malin Johansson, Sjuksköterska på IVA i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 8.350 kr. Malin ska åka till Stockholm och ANIVA dagarna, som är en konferens för intensivvårdssjuksköterskor.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden både i Sverige och andra länder.  Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna konferens.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.


 

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2017-06-16
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion