Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinn
– Stipendiater hösten 2013

9 st kvinnor uppställda i en trappa

 

 

Överst från vänster:
Agneta Aasa, Cornelia Hjortås och Anna Lindbom
Mitten från vänster:
Berit Tropp Ljungberg, Åsa Evegren och Marie Wårhag
Nederst från vänster:
Linda Ahl Karlsson, Charlotte Molin och Maria Campbell

Saknas på bild: Jessica Bengtsson, Camilla Ringborg Johansson och Daniel Steen

 

Torsdagen den 7 november 2013 samlades nio av totalt tolv stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Charlotte Molin, sjuksköterska i Sävsjö kommun och Anna Lindbom sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen i Jönköping får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 10 000 kronor vardera. Stipendiet ska användas till litteratur i samband med utbildningen till distriktssköterska.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att studera vidare och utvecklas i sin yrkesroll.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Daniel Steen, sjuksköterska på ambulansen i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 18 400 kronor. Daniel ska hospitera i Sydsudan på bland annat Juba Teaching Hospital och se deras akutsjukvård. Vidare till Etiopien och universitetssjukhuset i Hawassa för att där titta på akutsjukvården men även pre-hospital sjukvård. Denna resa är i samarbete med flera aktörer.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna resa då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa till andra länder för att inhämta nya erfarenheter men också att dela med sig av sina egna kunskaper.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Agneta Aasa och Cornelia Hjortås, sjuksköterskor på kirurgkliniken Ryhovs sjukhus i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 10 000 kronor vardera. Agneta och Cornelia ska åka till Wien och delta på en kongress för gastromedicin och övre intestinal kirurgi.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Marie Wårhag, sjuksköterska på Geriatriska kliniken Ryhovs sjukhus i Jönköping. Maria erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 4000 kronor till litteratur i samband med studier till distriktssköterska.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att studera vidare och utvecklas i sin yrkesroll.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Åsa Evegren och Berit Tropp Ljungberg, sjuksköterskor på Ekhagens gästhem i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 12 400 kr vardera. Åsa och Berit ska åka till London på en kongress för palliativ vård.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Jessica Bengtsson och Camilla Ringborg Johansson, sjuksköterskor på psykiatriska kliniken i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 2000 kr vardera för att hospitera på PIVA i Kalmar. Syftet med hospiteringen är att lära av varandra och titta på deras arbete med bland annat läkemedel i vårdens övergångar.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hospitering.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Linda Ahl Karlsson och Maria Campbell, sjuksköterskor på intensivvårdavdelningen i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 3 500 kr vardera. Linda och Maria ska hospitera på post-iva enheten på Karolinska sjukhuset i Stockholm med syfte att förbättra post-iva vården i Eksjö.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hospitering.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

 

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Pulsen

Artikel om stipendiaterna i Landstinget i Jönköpings läns personaltidning Pulsen

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion