Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinn stipendiater våren 2014

Signe Thorfinn stipendiater våren 2014

Stipendiater: Carina Johansson, Helén Spörk Tellfjord, Malin Munter, Johanna Svensson, Elisabet Olsson, Heidi Mäklin, Anja Moilanen, Charlotte Racov, Kajsa Hammarström, Jennie Arvidsson och Louise Salomonsson. Foto: Mikael Bergström

Styrelsens motiveringar

Heidi Mäklin och Charlotte Racov, sjuksköterskor på Hudkliniken Ryhovs sjukhus i Jönköping får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 2000 kronor vardera. Stipendiet ska användas till att hospitera på yrkesdermatologen i Malmö. Heidi och Charlotta har huvudansvaret för utförandet av tester vid utredningar av kontaktallergier och hoppas med denna hospitering kunna utvecklas i sitt arbete.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap de erhåller.

Kajsa Hammarström och Johanna Svensson, sjuksköterskor på Onkologkliniken Ryhovs sjukhus i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 12 300 kronor vardera. Stipendiet ska användas till deltagandet i EONS (The European Oncology Nursing Society), en kongress för sjuksköterskor som arbetar med cancervård. Kongressen äger rum i Istanbul. Genom att delta på denna kongress hoppas Kajsa och Johanna få ta del av nya studieresultat och behandlingsmetoder.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna resa då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa till andra länder för att inhämta nya erfarenheter men också att dela med sig av sina egna kunskaper genom nätverk.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den upplevelse de med all sannolikhet kommer få.

Elisabet Olsson, sjuksköterska på Strokeenheten Höglandssjukhuset i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9 600 kronor. Stipendiet ska användas till deltagande i en Omvårdnadskonferens angående Stroke i Stockholm. Elisabet hoppas på nya kunskaper bl.a. inom förebyggande av stroke och behandlingar samt rehabilitering.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden, Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhållits.

Malin Munter, Sjuksköterska i Jönköpings kommun, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 15 000 kronor för att delta på en konferens i Stockholm angående trycksår. Malin hoppas få ytterligare input av internationella föreläsare och träffa andra kunniga personer inom ämnet trycksår.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap som erhållits.

Anja Moilanen, sjuksköterska i Värnamo kommun, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9000 kr. Anja arbetar med palliativ vård i hemmet och önskar hospitera på en palliativvårdsenhet i Uleåborg, Finland. I Uleåborg arbetar man med ett projekt kallat KYTKE som arbetar för samverkan och en skarvlös informationsöverföring mellan vårdgivare och vårdtagare.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hospitering i vårt grannland.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhållits.

Jennie Arvidsson, barnmorska på Nyhälsans vårdcentral i Nässjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 4 400 kr. Stipendiet ska användas till kurslitteratur och resor mellan Nässjö och Linköping under sin utbildning till inkontinentsjuksköterska. I sitt arbete kommer Jennie dagligen i kontakt med kvinnor som drabbats av inkontinens, såväl urin som faeces. 
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna utbildning.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhållits.

Carina Johansson, sjuksköterska på Råslätts vårdcentral i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9 000 kr. Carina ska hospitera på Augusta Victoriasjukhuset i Jerusalem. I Jerusalem hoppas Carina få lära sig mer om hur äldrevård kan bedrivas i en helt annan kultur och med andra förutsättningar samt att det skulle berika Carinas arbete där Carina möter många kulturer.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hospitering.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhållits.

Louise Salomonsson, sjuksköterska på Strokenheten Värnamo sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 13 200 kronor. Stipendiet ska användas till deltagande i en Omvårdnadskonferens angående Stroke i Stockholm. Louise hoppas på nya kunskaper och på detta sätt kunna jobba på ett tryggt och professionellt sätt.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden, styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhållits.

Helén Spörk Tellfjord, sjuksköterska på Rehabmedicinska kliniken Ryhovs sjukhus i Jönköping erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 26 500 kronor. Stipendiet ska användas till deltagande i en konferens med inriktning mot smärta. Konferensen hålls i Buenos Aires. Helén arbetar som processledare för smärtrehabiliteringen och önskar driva verksamheten framåt i kombination med aktuell forskning.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhållits.

 

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion