Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinn
– Stipendiater hösten 2014

Foto på alla elva stipendiater höstterminen 2014

Från vänster: Ulrika Wendel, Helena Isacsson, Britt-Mari Banck, Yvonne Axell, Mats Vendelius, Ingela Axelsson, Christina Simonsson, Christine Lindberg och Eleanor Hedberg
Saknas på bild: Marie Jonasson och Monika Gerdin
 

Torsdagen den 6 november 2014 samlades tio av totalt elva stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Ingela Axelsson och Christine Lindberg sjuksköterskor på Bröstmottagningen Ryhovs sjukhus i Jönköping får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 15.300 kronor vardera. Stipendiet ska användas för deltagande i en bröstcancer-konferens i Miami.
Den 1 juni 2014 tog kirurgkliniken över bröstdiagnostiken i länet för att bygga upp en ny bröstmottagning. Ingela och Christine önskar få ett mer vidgat perspektiv och inhämta mer kunskaper från nätverk med sjuksköterskor från hela världen med denna konferens.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna resa då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa till andra länder för att inhämta nya erfarenheter men också att dela med sig av sina egna kunskaper genom nätverk.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap de erhåller.

Marie Jonasson, sjuksköterska på Ögonmottagningen Värnamo sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 3.500 kronor. Stipendiet ska användas för hospitering på Universitetssjukhuset i Linköping. Marie önskar vara med under en näthinneoperation samt få en inblick i efterföljande vård för att få en bättre förståelse för vårdförloppet för att kunna ge patienterna bättre information.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium för hospitering då Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina yrkesområden.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskapen och ökad förståelse hon kommer få.

Britt-Mari Banck, sjuksköterska på Självdialysen Ryhovs sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 8.400 kronor. Stipendiet ska användas till deltagande och medverkan i en workshop på 2th Annual IHI National Forum i Orlando.
Workshopen ska handla om hur man kan få med patienterna i sin egen behandling och även hur hon som personal kan ta lärdom från patienterna.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna resa då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa till andra länder för att inhämta nya erfarenheter men också att dela med sig av sina egna kunskaper genom ex. workshop.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap hon erhåller.

Eleanor Hedberg och Mats Vendelius, sjuksköterskor på IVO, Inspektionen för vård och omsorg i Jönköping erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 20.000 kronor vardera. Stipendiet ska användas för att resa till Norska Helsetilsynet, som bedriver tillsyn av hälso- och sjukvård i Norge. Eleanor och Mats önskar ta del av Norges tillsynsmetoder som kan var till nytta för deras tillsyn i Sverige och förhoppningen är att de ska utvecklas i sin profession och kunna bidra till en högre patientsäkerhet i vården.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa och utvecklas i sin yrkesroll.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap de erhåller.

Yvonne Axell och Christina Simonsson, sjuksköterskor på öron-, näsa- och halskliniken Ryhovs sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 14.000 kronor vardera. Yvonne och Christina ska åka till Nice, Frankrike, på en internationell kongress inom huvud- och halscancer.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna resa och deltagandet i kongressen.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap de erhåller.

Monika Gerdin, sjuksköterska på Mag-tarmavdelningen i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 6.800 kr. Stipendiet ska användas till deltagande i Svenska Gastrodagarna i Uppsala.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna utbildning.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap hon erhåller.

Helena Isacsson och Ulrika Wendel, sjuksköterskor på PIVA psykiatriska kliniken Ryhovs sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 10.000 kronor vardera. Helena och Ulrika ska åka till Island och hospitera samt göra studiebesök för att studera deras synsätt och hantering av tvångsåtgärder inom psykiatrin.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hospitering.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge sina kollegor den nya kunskap de erhåller.

 

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion