Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinn
– Stipendiater hösten 2015

Signe Thorfinn stipendiater hösten 2015

Överst från vänster: Elisabeth Kjellgren, Pernilla Sundhall, Torbjörn Axelsson, Madeleine Bomberg och Agneta Aasa 
Längst fram från vänster: Christina Hermansson, Monica Hellström, Ann-Sofie Östlund och Agneta Hedljung
Saknas på bild: Anna Yxne, Linda Skobe och Kristina Brandholm

Torsdagen den 5 november 2015 samlades nio av totalt 12 stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Anna Yxne sjuksköterska vid hemsjukvården i Tranås kommun får ett stipendium på 16.500 kr. Stipendiet ska användas till resor och litteratur för att genomföra distriktsköterskeutbildningen. Annas syfte med utbildningen är att öka sina kunskaper i hur den psykosociala hälsan kan främjas och därmed höja kvalitén i äldrevården. Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna utbildning då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde.

Ann-Sofie Östlund, sjuksköterska på operation- och intensivvårdskliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 4.000 kr. Stipendiet ska användas till resor och övernattningar i samband med att Ann-Sofie skriver sin magisteruppsats i omvårdnad vid Karolinska institutet. Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna utbildning då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina yrkesområden.

Christina Hermansson, sjuksköterska på anestesi och operationsavdelningen Höglandssjukhuset i Eksjö samt Torbjörn Axelsson sjuksköterska vid anestesikliniken på Värnamo sjukhus får ett stipendium på 15.000 kr respektive 13.600 kr. Stipendiet ska användas för deltagande på en världskongress för anestesisjuksköterskor i Glasgow. Syftet med kongressen är att anestesisjuksköterskor från hela världen samlas och delar kunskap med varandra. Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna kongress då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att inhämta nya kunskaper samt att utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder.

Pernilla Sundhall och Elisabeth Kjellgren, sjuksköterskor på operation vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 14.400 kr vardera. Stipendiet ska användas till resor och litteraur för att genomföra en utbildning i anestesiologisk omvårdnad i Uppsala. Pernillas och Elisabeths syfte med utbildningen är att utbyta erfarenheter med andra anestesisjuksköterskor samt att öka sin förmåga att bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens omvårdnadsbehov. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll.

Linda Skobe och Kristina Brandholm, sjuksköterskor vid ambulansen i Tranås får ett stipendium på 2.500 kr vardera. Stipendiet ska användas för deltagande i en kurs för EKG-tolkning i Växjö. Arytmier och ischemiska hjärtsjukdomar är en stor patientgrupp i deras arbete och Lindas och Kristinas syfte med utbildningen är att bli bättre på att tolka EKG. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden och styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna utbildning.

Agneta Hedljung och Agneta Aasa, sjuksköterskor vid kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping får ett stipendium på 2.500 kr vardera. Stipendiet ska användas för att hospitera på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn. Agneta och Agnetas syfte med hospiteringen är att studera deras sjuksköterskeledda levermottagning för att öka sina kunskaper om denna patientgrupp som de möter i sitt dagliga arbete. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden och styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna hospitering.

Madeleine Bomberg, sjuksköterska vid akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping får ett stipendium på 15.000 kr. Stipendiet ska användas till litteratur för att genomföra distriktssköterskeutbildningen i Borås. Madeleines syfte med utbildningen är att utvecklas i sin yrkesroll. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden och styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna utbildning.

Monica Hellström, sjuksköterska vid ambulansen Värnamo sjukhus med placering i Gislaved får ett stipendium på 11.000 kr. Stipendiet ska användas för att genomföra en utbildning om globala infektioner. Monicas syfte med utbildningen är att öka sin kunskap om olika infektioner som kan förekomma då hon i sitt arbete träffar många nyanlända i sitt arbete. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden och styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna utbildning.

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion