Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendiater våren 2016

Signe Thorfinn vt 2016

Från vänster: Familjerepresentant från stiftelsen: Arne Thorfinn och ordförande: Gunilla Wivast, därefter stipendiaterna: Helene Jardefors, Matilda Bragd, Josefin Törn, Gunlög Lavesson, Mariette Gustafsson, Anna-Carin Andregård, Jenny Rejnefelt Matisic och Ida Larsson
Saknades vid fototillfälle: Elisabeth Wilke och Carina Grundh
Foto: Mikael Bergström

Torsdagen den 12 maj 2016 samlades 8 av årets 10 stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Motiveringar till vårens stipendiater 2016 från Signe Thorfinns stiftelse

Jenny Rejnefelt Matisic och Ida Larsson, sjuksköterskor vid Urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får ett stipendium på 11.000 kronor vardera. Stipendiet ska användas till deltagande på en ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) konferens i Portugal. Jenny och Ida har arbetat med att införa ERAS-konceptet på två av sina patientgrupper; cystektomier samt nefrektomier sedan 2015. Arbetet har tagit en del tid men de börjar nu se vinsterna med sitt arbete. De har fått tryggare patienter som är välinformerade och tar eget ansvar. Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium för att kunna delta på denna konferens där sjuksköterskorna får möjlighet att utbyta erfarenheter och få råd av andra som arbetar med ERAS. Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde samt få en möjlighet att resa till andra länder då hon själv haft en stor glädje i detta.

Helene Jardefors och Matilda Bragd, sjuksköterskor vid infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, får ett stipendium på 6.700 kronor vardera för att deltaga på en konferens i Barcelona rörande HIV. Helen och Matilda arbetar med HIV patienter och har egen mottagning där patienter med HIV kan diskutera sina egna upplevelser och funderingar kring HIV. Konferensen i Barcelona är enbart för sjuksköterskor. Helene och Matildas förhoppning är att få med sig den senaste forskningen kring HIV som de kan delge patienter. Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna konferens där sjuksköterskorna får möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av de senaste forskningsrönen rörande HIV-patienter. Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde samt få en möjlighet att resa till andra länder då hon själv haft en stor glädje i detta.

Elisabeth Wilke och Carina Grundh, sjuksköterskor på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus, samt Anna-Carin Andregård sjuksköterska vid akutvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, får ett stipendium på 20.000 kronor vardera för att resa till Hong Kong på en konferens avsedd för avancerade specialistsjuksköterskor. Sjuksköterskorna har genomgått en specialistutbildning som är ganska ny (Nurse Practitioner) vilket innebär att de nu har befogenheter att utföra vissa traditionella läkaruppgifter samt att coacha och handleda sjuksköterskor och nya läkare. Syftet med konferensen är att byta erfarenheter med andra specialistsjuksköterskor. Stipendiaterna har också skickat in ett abstract gällande hur de har implementerat sin nya yrkesroll i Sverige. Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna konferens där stipendiaterna får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra specialistutbildade avancerade sjuksköterskor. Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde samt få en möjlighet att resa till andra länder då hon själv haft en stor glädje i detta.

Gunlög Lavesson, sjuksköterska i Vetlanda kommun, får stipendium på 10.500 kronor för att delta i en kurs som handlar om "Samtalskonst i vården". Gunlög arbetar på ett äldreboende och i hemsjukvården där hon möter patienter och anhöriga i svåra situationer såsom exempelvis sorgen i att inte kunna bo kvar i sitt hem och när livet går mot sitt slut och övergår i palliativ vård. I dessa situationer blir de existentiella frågorna mer påtagliga och behovet att tala om dem ökar. Gunlögs syfte med att delta i denna utbildning är att förkovra sig i förmågan att kunna genomföra det goda samtalet när livet är smärtsamt.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll. Signe värnade också om den åldrande patientens behov.

Josefin Törn och Mariette Gustafsson, sjuksköterskor vid minnesmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, får ett stipendium på 10.000 kronor vardera. Stipendiet ska användas för deltagande i en utbildning på ett år vid Sofiahemmets högskola. Josefin och Mariette har genomfört en utbildning i omvårdnadsvetenskap på Sofiahemmets högskola och är klara Silviasjuksköterskor i juni 2016. Stipendiet ska användas till resor och boende för att gå ytterligare ett års påbyggnadsutbildning i demensvård. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt att Signe värnade om den åldrande patientens behov.

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2016-05-13
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion