Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendiater hösten 2016

Signe Thorfinnstipendiater hösten 2016.

Stipendiaterna samlade kring ett foto på Signe Thorfinn.
Övre raden: Maria Wahlgren, Malin Hammarborg, Stefan Frisk, Agnetha Eckerström och Jenny Larsson.
Främre raden: Laila Hilldén, Annelie Karlsson, Eva-Karin Pettersson, Susanna Lundmark, Maria Andersson, Anna Kollin och Emelie Håk Ej med på bild: Marie Gross Myrne.

Tretton sjuksköterskor fick ta emot stipendium från Signe Thorfinns stiftelse denna höst. Detta är stipendiaterna denna gång:

Jenny Larsson, sjuksköterska vid Anestesi-operation och intensivvårdsavdelningen vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 15 900 kronor att användas till en fördjupningsutbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård.

- Jag är jätteglad, utan stipendiet hade jag inte kunna påbörjat den här utbildningen, säger Jenny Larsson.

Malin Hammarborg, sjuksköterska vid Hemsjukvården i Nässjö får ett stipendium på 10 000 kronor för att genomföra en uppdragsutbildning om Epilepsi hos barn och vuxna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

- Jag vill gå denna utbildning för att få ny kunskap som kan bidra till att höja kvalitén inom vård och omsorg för denna patientgrupp, har Malin skrivit i sin ansökan.

Laila Hilldén, Annelie Karlsson och Eva-Karin Pettersson, sjuksköterskor på endokrinenheten vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 15 300 kronor vardera för att åka på en europeisk kongress gällande endokrinologi i Lissabon. Syftet med att delta i kongressen är att delta i nätverk för sjuksköterskor inom området samt att få vidareutvecklas med ny kunskap och forskning.

Anna Kollin, sjuksköterska i Jönköpings kommun, och Maria Andersson, sjuksköterska vid Ekhagens gästhem får ett stipendium på 14 700 kronor vardera för att genomföra en specialistutbildning med inriktning mot Palliativ vård vid Sofiahemmet i Stockholm. Syftet med utbildningen är att öka sin kompetens och kvalité på palliativ vård i hemsjukvården då fler och fler patienter väljer att sluta sina dagar i hemmet.

Stefan Frisk, Agnetha Eckerström och Susanna Lundmark, sjuksköterskor vid psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 3 000 kronor vardera. Stefan, Agnetha och Susanna är ansvariga för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för sjuksköterskor inom psykiatrin vid Höglandssjukhuset i Eksjö och ska hospitera i Region Skåne som är föregångare inom Peer-learning, som är ett nytt sätt att handleda studenter.

Marie Gross Myrne, Maria Wahlgren och Emelie Håkansson, sjuksköterskor på Röntgen, Höglandssjukhuset Eksjö, får ett stipendium på 15 000 kronor vardera för att åka på en nordisk kongress gällande radiologi i Reykjavik, Island. Syftet med att delta i kongressen är att få nordens erfarenheter inom radiologin samt att få ta del av ny kunskap och forskning.

Stipendierna mottogs vid en tillställning i Qulturumhuset i Jönköping med närvaro av stiftelsens styrelse. Alla stipendiater uppmanas att dela med sig av sina nya kunskaper till kollegor.

Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till utbildningar, deltagande i konferenser, som resebidrag där den som söker stipenium får möjlighet att få ta del av ny kunskap. Det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

 

Sekreterare

Anna-karin Jeppsson

Uppmärksammat i medierna

Smålandstidningen, Eksjö

Jönköpings Posten

Uppdaterad: 2016-11-17
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion