Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Redovisning av stipendium

Porträtt av LiselotteLise-Lott Jonasson

Vid stipendieutdelningen ur Signe Thorfinns Stiftelse den 25 april 2006 på Qulturum, redovisade Lise-Lott Jonasson sitt stipendium hon erhöll från stiftelsen i november 2003.
Lise-Lott har gjort ett arbete kring "Identifiering av den etiska värdegrunden i omvårdnadsmötet utifrån den äldres perspektiv". 
Etiska värdegrunden blir synliggjord genom approaching, eller "att närma sig", dvs vårdpersonalens närmande till den äldre patienten. Approching påverkar patientens upplevelse av vårdpersonalens tilltal, visande av respekt, delaktighet, patientens upplevelse av självbestämmande samt känslan av trygghet hos patienten. Alla nämnda delar relaterar till varandra samt till approching. Beroende på hur approching sker så blir det en positiv, negativ eller passiv reaktion hos patienten.

Lise-Lott arbetar vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping. Önskar du komma i kontakt med Lise-Lott är mailadressen: joll@hhj.hj.se

 

 

Uppdaterad: 2014-09-01
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion