Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendiater 2007

Tisdag den 24 april samlades årets stipendiater i Qulturumhuset för att ta emot sina  Signe Thorfinn stipendier. Denna gång var det fler än någonsin, tio sjuksköterskor.

Årets stipendiater på gruppbild.

Här är vårens stipendier, från vänster: Ann-Charlotte Engberg, Agneta Eriksson, Kerstin Johansson, Marianne Svensson, Anette Claesson, Hanna Möllås, Gullvig Leo, Eva Hjelm, Gunilla Bronsek och Helena Lillienberg.

Motiveringar

Ann-Charlotte Engberg, sjuksköterska på familjecentralen i Öxnehaga får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 6.500 kr för att under sin utbildning till distriktssköterska göra sin praktik i Swansea, Wales.  Styrelsen anser att det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att resa och se andra kulturer för att vidga sina kunskaper och erfarenheter. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Helena Lillienberg och Anette Claesson får vardera 28.500  kr för att deltaga i World Congress of Dermaology i Buenos Aires. Både Helena och Anette är sjuksköterskor och arbetar på hud mottagningen i Värnamo. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress. Med stipendiet följer en uppmaning att delge era kollegor vad ni fått för nya intryck och ny kunskap.

Kerstin Johansson, Gunilla Bronsek, Agneta Eriksson, Marianne Svensson, Eva Hjelm och Gullvig Leo är  sjuksköterska på Råslätts vårdcentral i Jönköping. De erhåller vardera ett stipendium på 6000 kr för att under några dagar hospitera på en vårdcentral i London. Ni kommer där att koncentrera er på den äldre patienten med invandrarbakgrund. Styrelsen anser att det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att resa och se andra kulturer för att vidga sina kunskaper och erfarenheter Med stipendiet följer en uppmaning att delge era kollegor era nya erfarenheter.

Hanna Möllås, sjuksköterska på kvinnokliniken  på Ryhovs sjukhus, erhåller ett stipendium på 70.000  kr för att genomföra en studie. Syftet med studien är att beskriva äldre personers egna erfarenheter kring sexualitet och intimitet samt uppfattning hos hälsosjukvårdspersonal om äldre sexualitet och arbetet med sexuell hälsa bland äldre. Styrelsen tycker det är viktigt med forskning och stödjer detta projekt.

Kontakt

Ann-Karin Jeppsson

Uppdaterad: 2016-06-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion