Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinns stiftelse
– stipendiater våren 2008

Stipendiaterna maj 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens stipendiater från vänster: Malin Sandholst, Monica Jemsson
och Märtha Sund-Levander
På bilden saknas Annica Lilja.


Tisdagen den 6 maj samlades årets stipendiater i Qulturumhuset för att ta emot Signe Thorfinns stipendium. I år är det fyra sjuksköterskor som får ta emot stipendiet.

Årets motiveringar

Annica Lilja, distriktssköterska på Kungshälsans vårdcentral i Jönköping, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 14.800 kr för att deltaga på en konferens i Lissabon. Konferensen anordnas av EWMA, European Wound Management Association, och kommer at beröra sår och sårbehandlingar. Bästa möjliga sårbehandlingar kräver ständigt lärande och förnyelse.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Märtha Sund-Levander, Sjuksköterska och Med.Dr, arbetar på FOU enheten i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 23.000 kr. Konferensen äger rum i New Dehli där Märtha skall  presentera en del av sin forskning om mätning av kroppstemperatur. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna konferens. Styrelsen anser att det är av stor vikt att dela med sig av sin kunskap till andra varför detta stipendium främjar ett utbyte av erfarenhet och samarbete med hela världen. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Malin Sandholst, sjuksköterska på dialysenheten i Värnamo, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9.500 kr  för att deltaga i den 37:e europeiska konferensen som anordnas av EDTNA/ERCA i Prag. EDTNA/ERCA är en organisation för sjuksköterskor som arbetar med njursjuka patienter i Europa.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna konferens. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Monica Jemsson, sjuksköterska på dialysenheten i Värnamo, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9.500 kr  för att deltaga i den 37:e europeiska konferensen som anordnas av EDTNA/ERCA i Prag. EDTNA/ERCA är en organisation för sjuksköterskor som arbetar med njursjuka patienter i Europa.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna konferens. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson

Se mer från...

Stipendieutdelningen den 6 maj 2008 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion