Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther-pärlor 2011

Esther-pärlor 2011

Susanne Nilsson, arbetsterapeut, rehabiliteringsenheten Eksjö
Laila Hedén, sjuksköterska, medicinkliniken, Eksjö
Anette Svahn, sjuksköterska, medicinkliniken, Eksjö
Pia Benderius, rehab-assistent, Sävsjö vårdcentral Bra Liv
Lasse Wier, enhetschef, Antuna, Aneby kommun

Motivering Susanne Nilsson, Laila Hedén och Anette Svahn

Med er kunskap, klokhet och entusiasm har ni bidragit till att säkerställa rutiner, en ökad kunskap i själva vårdplaneringsprocessen och hur det dokumenteras i Meddix och Cosmic. Ni har också bidragit till en ökad dialog och samverkan med kommuner och primärvård i vårdplaneringsfrågor. Sammanlagt bidrar detta till en ökad samverkan omkring Esthers vårdövergångar. Esthers behov har väglett i allt ni format.

Motivering Pia Benderius

Pia ser samverkansmöjligheter i den befintliga verksamheten, utan att få extra resurser arbetar hon gränsöverskridande med patientens bästa för ögonen.Pia är uppfinningsrik och ser möjligheterna i vardagsarbetet. Hon har kombinerat rehabilitering med anhörigstöd som är ett effektivt sätt för att skapa trygghet för Esther och sina anhöriga.

Motivering Lasse Wier

Lasse är en chef som brinner för Esthers välbefinnande trots alla nedskärningar. Han ger möjlighet till personal att utveckla sig så att våra Esthrar får god vård. Han var drivande i projektet ”Så här vill jag ha det – om jag själv får bestämma” och resultatet blev en inflyttningsintervju för Esthrar som flyttar in på Antuna. Lasse ger coacherna tid för arbetet inom Esther nätverket och stödjer det till 100%. Det leder till ständiga förbättringar för Esther.

Esther-pärlan

Estherpärlor delas ut på strategidagen till tre personer: en inom kommunen, primärvården och slutenvården.

Personerna ska vara en förebild och inspirationskälla för andra deltagare inom nätverket genom sitt sätt att vara och driva Esther frågor.

Kärnan i Esther nätverk är:

  • kundfokus
  • samverkan
  • lärande

Inför 2012 kommer även en pensionär få möjlighet att bli nominerad.

Uppdaterad: 2016-04-07
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion