Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Nyfiken på Esther - en inspirationsdag om samverkan

 

Filmer och intervjuer

Här finns en 5 min lång film med intervjuer av deltagare och föreläsare.

 

Onsdagen den 26 oktober 2016 träffades medarbetare och seniorer från hela länet för en dag med temat ”Nyfiken på Esther”. Det blev en spännande dag om integrerad och personcentrerad vård och omsorg i samverkan.  Maj Rom, läkare och tidigare nationell projektledare för SKL:s satsning på mest sjuka äldre, var huvudtalare.

Esther är personcentrerad vård i samverkan. Esther är en fiktiv person,ursprungligen en äldre dam som bor ensam på Storgatan i Vetlanda och har hjärtsvikt.  Berättelsen om Esther är ett pedagogiskt hjälpmedel som underlättar för medarbetare och chefer att diskutera vad som är bäst för Esther (det vill säga patienten eller brukaren), snarare än vad som är bäst för respektive organisation.  På så sätt lyfts det personcentrerade förhållningssättet fram i varje situation. I dag symboliserar begreppet Esther inte enbart en äldre person, utan Esther kan vara i vilken ålder som helst, ha olika sorters sjukdomar och befinna sig i olika typer av livssituationer.

Estherdagen bjöd på ett varierat innehåll, där även personer som kan sägas vara ”Esthrar”deltog. Anna Carlbom, tidigare MAS i Tranås kommun, inledde med berättelsen om Esther. Anna Carlbom arbetar nu i England där hon har ett uppdrag att införa ett Esther-nätverk i en region.

Personcentrerad berättelse berörde

Efter det berättade Johan Thuresson om sin resa i vården som började då han frontalkrockade med en timmerlastbil. Hans berättelse berörde och skapade bra diskussioner om hur vård och omsorg för personer med komplexa behov kan se ut. Johan Thuresson pekade på flera viktiga utmaningar i samverkansarbetet mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Maj Rom gav en viktig nationell utblick kring hur samverkan i vårdkedjan kommer att bli framöver. Hon inledde med det positiva. Aldrig förr har äldre haft så bra möjligheter att leva ett så gott och långt liv som i dag, inledde Maj Rom.

Nya utmaningar står också för dörren. Aldrig har vi varit så många äldre som i dag. Dagens system passar helt enkelt inte för de mest sjuka äldre, slog Maj Rom fast.

En ny betalningslag kommer och det ställer helt nya krav på alla i Esthers vårdkedja. Sjukvården behöver bli bättre på att underlätta för den kommunala omsorgen. Förberedelserna för att Esther ska kunna vara hemma behöver starta redan när Esther kommer till sjukhuset. Maj Rom avslutade med att beskriva fem viktiga utvecklingspunkter: att främja hälsa och förebygga sjukdom, att ha en optimal behandling vid kronisk sjukdom, att identifiera sköra äldre för tidiga insatser, att samordna vård- och omsorgsplaneringen samt att förbättra läkarmedverkan inom hemsjukvården.

Goda exempel i samverkan presenterades

Eftermiddagen bjöd på miniseminarier som handlade om hjälpmedel och välfärdsteknik, väntjänst, trygg och säker hemgång, vårdlotsar samt Esther-coacher.

Victoria Allard, projektledare för vårdsamordningsprojektet i länet, gav en inblick i vad som händer inom detta område.

Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård, Therese Råberg, verksamhetschef för Vråens vårdcentral, och Lotta Damberg, socialchef i Vaggeryds kommun.

Nästa inspirationsdag kring Esther kommer att hållas i Jönköping. Fourum tar nu hand om stafettpinnen.

Några röster från dagen:

- Torsten var mycket bra. Allt handlar om relationsbygge. Är det något minus så är det att jag har problem med hörsel. Hörsel slinga till nästa gång.

Senior Gislaved

- Mycket intressant och aktuell. Vi har mycket att ta tag i

Biståndshandläggare Gislaved

- Bra med sådana här dagar och få inspiration

BHL Värnamo kommun

- Vi kommer långt om vi möts på det här viset

Therese Råberg,Verksamhetschef VC Bra liv

- Alla har ansvar för steget förre och steget efter

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör

- Är man rädd för förändring så är man rädd för framtiden

Lotta Damberg, Social chef

 

Powerpointbilder från föreläsare

Maj Rom. Leva livet hela livet.

Johan Thuresson. Min resa som Esther

 

Miniseminarie

Nyfiken på Välfärdstjänster

Nyfiken på Esthercoacher

Nyfiken på Vårdlotsar Värnamo

Nyfiken på Vårdlotsar Gislaved.

Nyfiken på Väntjänster

 

Victoria Allard Projekt trygg och säker vård och omsorg.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Joakim Edvinsson
joakim.edvinsson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2017-08-08
Joakim Edvinsson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård