Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Häng mé på Esther café 2014

Caféet är öppet för alla som, i samverkan med andra vårdgivare, vill göra det bättre för Esther.

Syftet är att, under trevliga former, ha lärandedialoger tillsammans med "Esthrar" om hur vårdkedjan fungerar idag, vad är viktigt för Esther och vad kan vi göra ännu bättre för Esther. Många tar också tillfället i akt att sprida goda exempel och presentera lokalt pågående projekt.

Det hålls två gånger per termin i någon kommun på Höglandet. De lokala värdarna står för inbjudan och bjuder in " Esthrar".

Cafeet öppnas med en aktuell Esther berättelse det vill säga någon som har varit inlagd på sjukhuset de senaste 12 månader och berätter hur hela vårdkedjan har fungerat, innan, under och efter vistelsen.

Deltgarna anvsvarar för att lärdomar sprids inom den egna organistionen och ofta sker direkta små förbättringar i vardagen. Större förbättringsförslag lyfts upp till ledningen.

Sedan 2014 dokumenteras Esther café via Esthers nyhetsbrev för att underlätta spridningen.

Varmt Välkomna!

Hösten 2014

Introduktion till_Esther_café (pdf, nytt fönster)

Esther café

Samordnare

Nicoline Vackerberg

0381-33 51 27

Mötestider för Esthers café 2015

23 april Höglandssjukhuset kl 13.30 - 16.00

Mallar och checklistor

Tidigare mötesanteckningar

Uppdaterad: 2015-03-17
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion