Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 15-16 maj 2013
– Abstract

Var med och fira 10-årsjubileum genom att medverka den 15–16 maj 2013

Vi inbjuder dig och ditt team som genomfört ett förbättringsarbete eller projekt som ni vill dela med er av. Var god ange om ni önskar presentera ert arbete muntligt eller på poster. Skriv ett kort abstract och skicka in senast måndagen den 31 december 2012 till .

Stora som små exempel är välkomna!
Vi tar endast emot abstract inskickade via e-post.

Mall för abstract

Beskriv ditt förbättringsarbete på max en A4-sida.
Använd följande rubriker:

  • Titel
  • Bakgrund (om ni deltagit i något av Qulturums utvecklingsprogram, uppge vilket)
  • Vad ville ni uppnå? Målet med arbetet
  • Hur vet ni att förändringen är en förbättring?
  • Hur mäter ni resultaten?
  • Vilka förändringar har ni testat eller genomfört?
  • Resultat och slutsats
  • Sammanfattning av ditt abstract på 100–150 ord till programmet
  • Uppge även vem eller vilka som kommer att presentera (max två personer).

 

Succé flera år i rad

Våren 2012 kom närmare 500 personer från hela Sverige till Jönköping för att dela med sig av sina egna erfarenheter och lära av andras. Fler än 100 personer medverkade genom att presentera sina förbättringsarbeten i form av muntliga presentationer eller posterpresentationer. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Kontakt

Eva Werner, projektledare

Michaela Nyander

Sara Gunnar

Uppdaterad: 2016-06-09
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion