Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 15-16 maj 2013!
– Abstract

Tiden för att lämna abstracts för muntlig presentation har gått ut, men det går fortfarande bra att skicka in abstracts för att delta med poster.

 

Vi inbjuder dig och ditt team som genomfört ett förbättringsarbete eller projekt som ni vill dela med er av. Skriv ett kort abstract och skicka till . Var god ange i ert abstract att ni vill presentera med en poster.

Stora som små exempel är välkomna!

 

Mall för abstract

Beskriv ditt förbättringsarbete på max en A4-sida.
Använd följande rubriker:

  • Titel
  • Bakgrund (om ni deltagit i något av Qulturums utvecklingsprogram, uppge vilket)
  • Vad ville ni uppnå? Målet med arbetet
  • Hur vet ni att förändringen är en förbättring?
  • Hur mäter ni resultaten?
  • Vilka förändringar har ni testat eller genomfört?
  • Resultat och slutsats
  • Sammanfattning av ditt abstract på 100–150 ord till programmet
  • Uppge även vem eller vilka som kommer att presentera (max två personer).

Vi tar endast emot abstract inskickade via e-post.

Succé flera år i rad

Våren 2012 kom närmare 500 personer från hela Sverige till Jönköping för att dela med sig av sina egna erfarenheter och lära av andras. Fler än 100 personer medverkade genom att presentera sina förbättringsarbeten i form av muntliga presentationer eller posterpresentationer. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Kontakt

Eva Werner
036- 32 12 64

Skicka in ditt abstract

Skicka ditt abstract till:

 

Uppdaterad: 2016-06-09
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion