Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Mall för abstract

Beskriv ditt förbättringsarbete på max en A4-sida.
Använd följande rubriker:

  • Titel
  • Bakgrund (om ni deltagit i något av Qulturums
    utvecklingsprogram, uppge vilket)
  • Vad ville ni uppnå? Målet med arbetet
  • Hur vet ni att förändringen är en förbättring?
  • Hur mäter ni resultaten?
  • Vilka förändringar har ni testat eller genomfört?
  • Resultat och slutsats

Sammanfattning av ditt abstract på 100–150 ord till programmet
Uppge även vem eller vilka som kommer att presentera (max två personer).

Vi tar endast emot abstract inskickade via e-post.

Kontakt

Eva Werner

Pernilla Söderberg

Uppdaterad: 2016-06-09
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion