Region Jnkpings ln Passion för livet
plus.rjl.se/passionforlivet

Europeiskt kvalitetspris till Passion för livet

Passion för livet erhöll på tisdagen ett stort europeiskt kvalitetspris, Utmärkelsen ”Social innovation in ageing - The European Award” som delas ut av det Belgiska kungahusets fond King Baudouin Foundation för förnyelse av arbete inom äldreområdet.

Anette Nilsson, Rodd Bond och Elsa Ingesson med diplom  utanför kongresshallen.
Glada mottagare av Utmärkelsen, Anette Nilsson och Elsa Ingesson, här med granskaren Rodd Bond från Irland, som har granskat arbetet.

Passion för livet bedömdes som klart bästa projekt bland 220 nominerade projekt från hela Europa.

Anette Nilsson, utvecklingsledare vid Qulturum och initiativtagare till Passion för livet, tog emot priset vid en tillställning i Bryssel tisdagen den 25 mars 2014. Med var också och Elsa Ingesson, som tillsammans med Lars Stenbäck svarat för spridningen av programmet Passion för livet.

– Det är fantastiskt roligt att få den här uppmärksamheten! säger Anette Nilsson. Det känns som en bekräftelse för idén bakom Passion för livet och till alla som varit med att sprida den.

Stort intresse för folkhälsa

Dagen efter genomfördes ett större möte där representanter för de uttagna deltog för att jämföra och utbyta erfarenheter. Intresset för folkhälsa är stort inom den europeiska vården och även här passar Passion för livet in.

– Passion för livet är ju något som vi verkligen gör tillsammans med äldre och föreningar,säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr. Det är väldigt roligt att idén bakom Passion för livet sprids över världen – och nu är vi jättestolta igen!

Med Utmärkelsen följer 10 000 Euro, som kommer att användas för fortsatt utveckling och spridning av Passion för livet.

Innovativt för äldre

Utmärkelsen delades ut på Square – Brussels Meeting Centre inför en stor publik och representanter för de 20 projekt som valts ut bland 220 nominerade. Passion för livet ansågs som det överlägset allra bästa projektet. Det uppfyller med råge alla kriterier som satts upp för utmärkelsen inom de fem områdena

  • relevans
  • innovation
  • genomslag (impact)
  • organisation
  • hållbarhet/spridbarhet

Finns i åtta länder

Passion för livet uppfyller även kravet att projektet ska vara spridbart mellan länder. Hittills har det spritts till åtta länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Singapor, Armenien, Storbritannien och USA.

– Alla som arbetat med Passion för livet kan glädjas åt priset och har en del i framgången, säger Anette Nilsson, som under det senaste året arbetat med äldrefrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. SKL var också med från start och stöttade Passion för livet.

Elsa Ingesson är idag utvecklingsledare på Qulturum i Jönköping och medlem i den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldres Senior Advisory Board.

Partners

King Baudouin Foundation för förnyelse av arbete inom äldreområdet sasmarbetar med andra europeiska organisationer som stödjer detta iniativ: Centre for Social Innovation (AT), Ashoka (DE), Netwell Centre of the Dundalk Institute of Technology (IE), Centre of Socio-economic Gerontological Research of the Italian National Research Centre on Ageing (IT), Ageing Research Centre of the Karolinska Institutet (SE) & AGE Platform Europe

Ur juryns motivering:

Passion för livet är ett professionellt utformat program, med löpande kvalitetsstyrning, som både ägs och drivs av deltagarna. I dag, nästan åtta år efter starten, finns det över 2000 frivilliga cirkelledare som stöder mer än 30 000 deltagare i över åtta länder.

Mer info om priset

Elsa Ingesson

Kvalitetsprisets webbplats

Mer om priset och övriga vinnare!

Uppdaterad: 2014-10-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion