Region Jnkpings ln Passion för livet
plus.rjl.se/passionforlivet

Spridning av Passion för livet

Bland annat detta har hänt sedan starten av Passion för livet:

  • Cirka 200 informationstillfällen har utförts
  • Cirka 1500 handledare för livscaféer utbildats
  • Cirka 2000 livscaféer är genomförda
  • Futurum – Akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län och Mälardalens högskola har påbörjat forskning kring Passion för livet
  • Konceptet Passion för livet har spridit sig i hela världen. Förutom Sverige finns det även uppstartat i Norge, Finland, Danmark, USA, Singapore, Armenien, England och Skottland
  • Passion för livet har blivit nominerat till Nordiska Folkhälsopriset
  • Passion för livet var en del av den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre som var en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen
  • Passion för livet tilldelades det europeiska kvalitetspriset Utmärkelsen ”Social innovation in ageing - The European Award” 2014. Utmärkelsen delas ut av det Belgiska kungahusets fond King Baudouin Foundation.
Uppdaterad: 2016-07-08
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster