Region Jnkpings ln Passion för livet
plus.rjl.se/passionforlivet

Om Passion för livet

Passion för livet ska ge seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna skapa sig ett hälsosamt liv. Meningen är att engagera seniorerna att själva ta aktivt ansvar för ett förebyggande levnadssätt.

Arbetssättet Passion för livet går ut på att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen, vid så kallade Livscaféer, för att under ledning av utbildad handledare diskutera och fundera över olika delar av sitt liv. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

  • fysisk aktivitet
  • mat och dryck
  • fallprevention
  • social gemenskap
  • läkemedel

En viktig princip för Passion för livet är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för tankarna vidare!

Vad är Empowerment?

För äldre människor är det särskilt betydelsefullt att ha kontroll över sin livssituation. Förlusten av oberoende leder till sänkt livskvalitet som i sin tur sänker motståndskraften. Ett ord som brukar innefattar detta är "empowerment". Det finns ingen riktigt bra översättning för "empowerment" till svenska, men översättningar som har används är egenmakt och bemyndigande.

PGSA

Livshjulet, PGSASom modell för detta förändringsarbete har Edward Demings ”The Model for Improvement” använts. Hans PGSA-hjul har blivit programmets ”Livshjul”, där P står för planera, G för göra, S för studera och A för agera. Genom att använda denna metod för varje liten förändring kan man se att många sådana små förändringar leder till en förbättring av den enskildes livssituation.

Tänk på

Vi människor mår bäst av att vara aktiva och åldras väl, och samhället mår också bäst av att äldre människor mår väl och är aktiva.

Passion för livet - med egenmakt

77_Passion för livet med egenmakt from Ringla (4 minuter).

Lars Stenbäck intervjuades av Ringla.nu i samband med konferensen Utvecklingskraft på Elmia i maj 2015.

Vill du veta mer om Passion för livet?

Informationsträff
Passion för livets coacher annordnar Informationsträffar utirfån intresse. Dess informationsträffar innehåller allmän information om vad Passion för livet är och arbetssätt. Där presenteras närmre de fem områden som är i fokus och hur vi arbetar med dessa. Antalet deltagare är inte begränsat och kostar inget för deltagarna.

Handledarutbildning
De som efter informationen är intresserade av att fortsätta och fördjupa sig i Passion för livet inbjuds till denna utbildning som också är kostnadsfri. Deltagarantalet brukar ligga på 20 till 40 personer. Vi åker ut i landet för att hålla dessa utbildningar. En utbilding är uppdelad till två dagar med några veckors mellanrum. Detta för att var och en skall få möjlighet att själva göra ett förändringsarbete hemma. Efter denna utbildning är deltagarna behöriga att själva ta initiativ att gå vidare och leda livscaféer.

Livscafé
Träffarna i Passion för livet kallar vi för Livscafeér. Varje livscafé fokuserar på ett ämnesområde och deltagarna får inspiration till att pröva förändringar hemma. De får följa upp resultatet där mätningar och tester prövas, göra nya insikter och få ökad förståelse för att genomföra bestående livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling för att få bästa möjliga liv hela livet.

 

Filmen Passion för livet


 

Europeiskt kvalitetspris

Passion för livet tilldelas det europeiska kvalitetspriset Utmärkelsen ”Social innovation in ageing - The European Award” den 25 mars 2014. Utmärkelsen delas ut av det Belgiska kungahusets fond King Baudouin Foundation (med flera fonder) för förnyelse av arbete inom äldreområdet. Som en effekt av priset sprids nu Passion för livet över Europa. "Utmärkelsen är en viktig bekräftelse för konseptet. Och när något får uppmärksamhet då väcker det människors tankar" - Anette Nilsson, Region Jönköpings län. Läs mer här!

Uppdaterad: 2018-06-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion