Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Specialisttandvårdsremiss

Checklista för remittering till Odontologiska Institutionen

 

Allmänt

Inom Folktandvården skapas remissen i T4. I övriga fall skrivs remissen ut på papper och skickas som brev tillsammans med övrigt underlag till den avdelning som patienten remitteras till.

För att varje remiss ska kunna bedömas korrekt bör den innehålla följande uppgifter:

 • Tydlig remissorsak/frågeställning
 • Relevanta anamnestiska uppgifter, till exempel aktuell medicinering, blodsmitta och eventuell överkänslighet
 • Patientens allmäntillstånd
 • Information om utförd och planerad behandling
 • Betalmodell, till exempel Nödvändig tandvård, Frisktandvård, Asylsökande och Försäkringskassan
 • Patientens aktuella adress och telefonnummer
 • Annan viktig information, till exempel behov av tolk och vilket språk det gäller samt eventuell funktionsnedsättning
 • Bifoga övrigt relevant underlag, såsom röntgen, journalkopior, studiemodeller och kliniska fotografier. (Ange var bilderna finns och var någonstans bilderna har tagits.)

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kontaktinformation


Avdelningar på Odontologiska Institutionen vid Rosenlunds vårdcentrum


Postadress: Odontologiska Institutionen, Box 1030, 551 11 Jönköping

Besöksadress: Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping

 • Endodonti
  Tfn: 010-242 46 23
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post: endodonti@rjl.se
 • Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
  Tfn: 010-242 46 66
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post:  kompetenscenter@rjl.se
 • Odontologisk radiologi
  Tfn: 010-242 46 21
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post: odontologiskradiologi@rjl.se
 • Oral protetik
  Tfn: 010-242 46 14
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post: oralprotetik@rjl.se
 • Ortodonti
  Tfn: 010-242 53 50
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post: ortodonti.jonkoping@rjl.se
 • Parodontologi
  Tfn: 010-242 46 23
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post: parodontologi@rjl.se
 • Pedodonti
  Tfn: 010-242 46 50
  Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
  E-post: pedodonti@rjl.se


Odontologiska Institutionens avdelningar vid Länssjukhuset Ryhov


Postadress: Käkkirurgiska kliniken, Hus H3,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Besöksadress: Käkkirurgiska kliniken, Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 • Klinisk bettfysiologi
  Tfn: 010-242 46 86
  Fax: 010-242 60 10
  E-post:
 • Käkkirurgiska kliniken/sjukhustandvård
  Tfn: 010-242 60 00
  Fax: 010-242 60 10
  E-post:
 • Odontologisk radiologi
  Tfn: 010-242 46 21
  Fax: 010-242 60 10
  E-post: odontologiskradiologi@rjl.se

 

Odontologiska Institutionens avdelningar  i Nässjö och Värnamo
 

 • Ortodonti i Nässjö
  Vårdcentralen, 571 81 Nässjö
  Tfn: 010-243 36 60
  Fax: 010-243 36 79
  E-post: ortodonti.nassjo@rjl.se
 • Ortodonti i Värnamo
  Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo
  Tfn: 010-244 81 80
  Fax: 010-244 81 96
  E-post: ortodonti.varnamo@rjl.se

Kontaktperson för frågor om remisser till OI

Anders Magnusson
Övertandläkare
Avdelningen för ortodonti
Tfn: 010-242 53 50
E-post:

Dokument

Uppdaterad: 2018-04-27
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården