Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
Uppdaterad: 2019-10-11
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik