Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Fiskenät, foto, Jenny Lindberg

Nätverk

Barndialogen är en mötesplats för utveckling och samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet, externa organsiationer och näringsliv:

 • Barnhabiliteringen, Region Jönköpings län
 • Barnhälsovården, Region Jönköpings län
 • Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Ryhov, Region Jönköpings län
 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Region Jönköpings län
 • Fritidsförvaltningarna i länets kommuner
 • Barnrättsombud inom somatik och psykiatri
 • Barntandvården, Region Jönköpings län
 • BUP, Region Jönköpings län
 • Friskis & Svettis i Jönköping
 • Förskolor, grundskolor, gymnasier och fritidshem i länets kommuner
 • Högskolorna i Jönköping
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Medicinsk Programgrupp barn, Region Jönköpings län
 • Ungdomsmottagningarna i länet
 • Vårsol
 • Smålandsidrotten
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Elevhälsan
 • Socialförvaltning i länets kommuner
 • Qulturum
   
Uppdaterad: 2018-06-13
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion